Home » Articles posted by Administrator

Author Archives: Administrator

Nowe procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że zostało wprowadzone nowe zarządzenie obowiązujące od 1 września 2022 r. dotyczące wewnętrznych procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych.

Treść zarządzenia.

Zajęcia z matematyki

Zapraszamy uczniów zdających egzaminy poprawkowe z matematyki w sierpniu 2022 oraz poprawkę matury z matematyki 2022.

Proszę odszukać tematykę zajęć w PLIKU, którą jesteście zainteresowani, datę i o podanej godzinie wejść na zespół WAKACJE 2022 – MATMA poprzez link poniżej

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOvZys6kxSqXbAKq07KEQZs8O66YGaE5MvKyR7wIXfM41%40thread.tacv2/conversations?groupId=d54bb475-31d4-4f0f-890a-a40cb3fe9988&tenantId=a0f599e5-3a9e-4214-95d4-c56659daa66b

Na kanale ogólnym wchodzicie na wybrane spotkanie.

W zespole WAKACJE 2022 – MATMA w plikach na kanale ogólnym znajdziecie zadania rozwiązywane każdego dnia.

KOMISJA MATEMATYKI

Oferta pracy na stanowisku specjalisty ds. płac

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Pełna oferta pracy. 

Oświadczenia wymagane do naboru. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Zajęcia z uczniami z UKRAINY

Dni i godziny zajęć:

28.06. (9.00-12.00)
29.06. (10.00-13.00)
30.06. (9.00-12.00)
04.07. (9.00-12.00)
05.07. (9.00-12.00)
06.07. (9.00-12.00)
11.07. (10.00-13.00)
12. 07. (9.00-12.00)
14.07. (10.00-13.00)
18.07. (11.00-13.00)
19.07. (10.00-13.00)
20.07. (10.00-13.00)
25.07. (10.00-13.00)
26.07. (9.00-12.00)
27.07. (10.00-13.00)
01.08. (11.00-13.00)
02.08. (10.00-13.00)
03.08. (10.00-13.00)
09.08. (11.00-13.00)
10.08. (9.00-12.00)
11.08. (9.00-12.00)
17.08. (9.00-12.00)
18.08. (10.00-12.00)
19.08. (9.00-12.00)
23.08. (9.00-11.00)
24.08. (9.00-12.00)
26.08. (9.00-12.00)
29.08. (11.00-13.00)
30.08. (10.00.-12.00)
31.08. (10.00.-12.00)

Zakończenie roku szkolnego

W dniu 23 czerwca 2022 r. obchodzimy Dzień Patrona zgodnie z załączonym harmonogramem.

Msza Św. z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się
w kościele przy ul. Stolarskiej w dniu 23 czerwca o godzinie 8.30.

Zakończenie roku szkolnego w dniu 24 czerwca 2022 r. odbywać się będzie wg załączonego harmonogramu.

Organizacja zajęć dla klas 2PTA, 2PTC, 2PTR

Informujemy, że od 9 grudnia 2021 roku do 16 grudnia 2021 roku (włącznie) klasy 2PTA, 2PTC, 2PTR realizują zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Organizacja zajęć dla klasy 3PLA

Informujemy, że od 9 grudnia 2021 roku do 16 grudnia 2021 roku (włącznie) klasa 3PLA realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Organizacja zajęć dla klas 4TK i 4TR

Informujemy, że od 10 grudnia 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku (włącznie) klasy 4TK i 4TR realizują zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Organizacja zajęć dla klasy 3GTR

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2021 roku klasa 3GTR realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Klasa 1PTO wydłużenie nauki zdalnej

Informujemy, klasa 1PTO realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej do 3 grudnia włącznie (wydłużenie), z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.