Home » Articles posted by Grzegorz T.

Author Archives: Grzegorz T.

Klasa 2PTL

Informujemy, klasa  2PTL realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej do 26 listopada (jeden dzień przedłużone), z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r.

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 23 października 2020 roku

Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 23 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu zmieniające zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 19 października 2020 r. określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Treść Zarządzenia Nr 6

Przygoda Jeżyka

„Przygoda Jeżyka” wydanie książeczki zilustrowanej i napisanej przez uczniów ZSH

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych w ZSH – konkursy dla uczniów odbyły się 11.02

Szkolenie dla dzieci

Uczniowie ZSH szkolili dzieci z SP z ochrony danych, zpobiegania przemocy i pierwszej pomocy

Wyróżnienie dla uczniów w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Dnia 1.10 uczniowie z grupy projektowej z klas l3a i l3b uczestniczyli w Konferencji inaugurującej X Edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa ” w Rojowie. – wpis na stronie UODO

Nasi uczniowie zaprezentowali działania, które zrealizowaliśmy w ramach programu oraz otrzymali wyróżnienie za napisanie bajki dla dzieci „Przygody Jeżyka„.

Umowa z Liceum Wojskowym (LEPL) z Kutaisi

Dzisiaj nastąpiło zawarcie umowy o współpracy między Cadets Military Lyceum a Zespołem Szkół Handlowych. Dokument został podpisany przez dyrektora LEPL pułkownika Shalva Dzindzibadze oraz przez dyrektora ZSH pana Andrzeja Kaczmarka.

Umowa ta ma na celu pogłębienie przyszłej współpracy między stronami, realizację wspólnych projektów edukacyjnych i programów wymiany uczniowskiej.

Dzień księgowego i dzień sportu

14 czerwca na TKKF WINOGRADY świętowaliśmy szkolny dzień sportu połączony z dniem księgowego oprócz wielu rozgrywek sportowych wyróżniliśmy najlepszych ekonomistów, poszerzyliśmy nasze kontakty z US Army,  a po wszystkim czekał na nas poczęstunek i ochłoda przy kurtynie wodnej  wszystkim obecnym dziękujemy i zapraszamy za rok.
W ramach dnia sportu, komisja języków obcych po raz kolejny gościła żołnierzy amerykańskich sił powietrznych – były kalambury po angielsku, dużo dobrej zabawy i śmiechu, dziękujemy wszystkim uczniom którzy włączyli się do zabawy i gratulujemy zwycięzcom.

DzienSportu2
DzienSportu