Home » Articles posted by Klaudia K.

Author Archives: Klaudia K.

Zarządzenie dyrektora dotyczące m.in. wydawania świadectw oraz funkcjonowania administracji szkoły

Treść zarządzenia

Informacja dla uczniów i absolwentów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie przystępujący w dniu 22 i 23 czerwca 2020 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie gromadzą się zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wychowawców na zewnątrz budynku szkoły w wyznaczonych miejscach (rozmieszczenie uczniów przed egzaminem praktycznym, rozmieszczenie uczniów przed egzaminem pisemnym) i oczekują na nauczyciela odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do budynku szkoły, Zdający,  od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką, materiałem lub przyłbicą, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie oraz nie wchodząc na pas drogowy.

Informacje dla maturzystów

Wszystkie istotne informacje (a szczególnie zasady dotyczące zachowania się podczas egzaminów, godzin i miejsc oczekiwania na egzamin) związane z organizowanym  w tym roku egzaminem maturalnym są dostępne w zakładce Egzamin maturalny w 2020roku. Każdy, przystępujący w tym roku do egzaminów, maturzysta ma obowiązek zapoznać się ze znajdującymi tam informacjami.

Zmiana zarządzenia dot. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie zdalnego nauczania oraz zasad prowadzenia konsultacji indywidualnych.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH  Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO (aktualizacja)

Maturzystów zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją procedur związanych z egzaminem maturalnym w tym roku szkolnym:

informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja

 

Organizacja zajęć od 25 maja 2020r.

Od 25 maja 2020 (poniedziałek) do odwołania – zajęcia będą odbywać się w wersji planu skróconego (30 min).

Organizacja zajęć w dniu 22.05.2020 (piątek)

Zajęcia w tym dniu odbywają się zgodnie ze skróconą wersją planu (30 min.) Lekcja 12 zostaje zawieszona.

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Zapraszamy do zapoznania się z regulacjami oraz wytycznymi w zakładce Ważne dokumenty

 

Zebrania z rodzicami w dniu 12 maja 2020r (wtorek)

W dniu 12 maja 2020r (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami w formie zdalnej w godz.16.30-18.30

Harmonogram spotkania:
– spotkania on-line wychowawców z rodzicami w godzinach 16.30-17.30,
– konsultacje on-line z nauczycielami dla rodziców w godzinach 17.30-18.30.

Zebrania będą się odbywać za pomocą platformy Microsoft Teams -uczniowie udostępniają rodzicom swój login.

Wychowawca na kanale ogólnym w ramach zespołu klasowego organizuje zebranie z rodzicami.
Po zebraniu, od godz 17.30-18.30, rodzic (korzystając z aplikacji Microsoft Teams) może skontaktować się z nauczycielem w formie czatu, rozmowy głosowej czy wideokonferencji.

Więcej potrzebnych informacji w sprawie zebrania przekażą wychowawcy przez e-dziennik lub drogą mailową.

W tym dniu zajęcia odbywają się według skróconej wersji planu (30 min).

 

Aktualne zrządzenie dot. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie zdalnego nauczania

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Załącznik do zarządzenia- punktowy system oceny zachowania