Home » Articles posted by Klaudia K.

Author Archives: Klaudia K.

Zajęcia wspomagające

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.  są organizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia u wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu pisemnej deklaracji o uczestnictwie.

Deklaracja

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

W dniu 10 września 2021r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie uczniowskim od godz. 10.00.

Wszystkim absolwentom przypominamy o:

  • konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,
  • zachowaniu reżimu sanitarnego (utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent ma obowiązek zdezynfekować ręce, stolik z płynem do dezynfekcji jest ustawiony przy wejściu do szkoły.

 

Organizacja zajęć w dniach 9 września 2021 oraz 14 września 2021

W dniu 9 września 2021 (czwartek) 14 września 2021 (wtorek)  zajęcia odbywają się zgodnie z wersją planu A.

Plan szkoły dzienne

Wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych

Uczniów, rodziców i nauczycieli prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami zawierającymi wytyczne GIS, MEiN i MZ, które od 1 września 2021 roku będą regulować funkcjonowanie Zespołu Szkół Handlowych.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZSH

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych-Materiały edukacyjne

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się według harmogramu.

Uwaga!

Podział uczniów z klas pierwszych w zawodzie technik logistyk będzie wywieszony na drzwiach szkoły oraz w holu szkoły na parterze.

Przypominamy, o konieczności zachowania reżimu sanitarnego (odległość od siebie min 1,5 metra, usta i nos zakryte w całości maseczką, dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły), więcej informacji w procedurach, które pojawią wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Komunikat dla maturzystów- egzamin poprawkowy

Poniżej zamieszczamy informację dla absolwentów przystępujących do poprawkowego egzaminu poprawkowego, obowiązują te same procedury bezpieczeństwa jak przy egzaminie w terminie głównym.  Pamiętajcie, żeby planować przybycie do szkoły na godz. 8.00.

Instrukcja dla zdających

Treść zarządzenia

Poprawkowy egzamin maturalny – 24 sierpnia 2021

Poniżej zamieszczamy zarządzenie dotyczące poprawkowego egzaminu maturalnego, obowiązują te same procedury bezpieczeństwa jak przy egzaminie w terminie głównym.

Około 20 sierpnia 2021 roku zamieścimy na stronie internetowej, sposób wchodzenia do szkoły. Pamiętajcie, żeby planować przybycie do szkoły na godz. 8.00.

 

Komunikaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół dla dorosłych

Komunikat dotyczący rekrutacji do XXXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Komunikat dotyczący rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 4

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

W dniu 5 lipca 2021 roku  (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie uczniowskim od godziny 9.30 do godz.15.00  (odbiór tych dokumentów będzie możliwy także w następnych dniach w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie uczniowskim).

Ponadto wszyscy zdający mają dostęp do swoich wyników od 5 lipca br.  po zalogowaniu się w serwisie ZIU za pomocą otrzymanego od szkoły, podczas matur, loginu i hasła. Dodatkowo zdający mają możliwość zalogowania się do serwisu ZIU przy pomocy profilu zaufanego.

 

Przypominamy, że absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, ma dokładnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na złożenie pisemnego oświadczenia (pobierz) o tym, że zamierza przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Oświadczenie musi być złożone nie później niż do 12.07.2021 roku,  w gabinecie 113 (obok pokoju nauczycielskiego) w godzinach:

5 lipca:    9.30-15.30

6, 7, 8, 9, 12 lipca: 9.00-13.00

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku.

 

Wszystkim MATURZYSTOM  przypominamy o:

– konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

– zachowaniu reżimu sanitarnego  (utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent  ma obowiązek  zdezynfekować ręce, stoliki z płynem do dezynfekcji będą ustawione przy wejściu do szkoły.

Font Resize
Wysoki kontrast