Home » Aktualności » Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych

Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych oczekują na wychowawcę klasy na zewnątrz budynku, we wskazanych na  rysunku sektorach, o godz.8.00 i wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, bezwzględnie podporządkowując się jego poleceniom.

Wszyscy uczniowie, od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką bądź materiałem, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie oraz nie wchodząc na pas drogowy.