Home » Aktualności » Instrukcja organizacji matur poprawkowych w Zespole Szkół Handlowych

Instrukcja organizacji matur poprawkowych w Zespole Szkół Handlowych

Informacja dla absolwentów przystępujących do poprawkowego egzaminu poprawkowego.

instrukcja dla maturzystów- egzamin poprawkowy