Home » Aktualności » Organizacja zajęć w dniu 8 września 2020r.

Organizacja zajęć w dniu 8 września 2020r.

Dzień 8 września 2020 roku  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum Ekonomiczno – Handlowego oraz XXXI Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia dla klas Branżowej Szkoły Zawodowej odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji, jednak z innym przydziałem sal:

klasa 1SA- sale 202/203

klasa 2SA -sale 206/207

klasa 2SD – sale 306/307

klasa 2BB – sale 302/303.

Dla uczniów nie uczęszczających na religię zostanie przygotowana sala 208.

Klasy przebywają przy salach,  zachowując ciszę ze względu na trwające od godz. 14.00 matury.