Home » Aktualności » Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

W dniu 30 września 2020r (środa) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w godz. 9.30-15.00, w wejściu do szkoły od ul. Stolarskiej.

Wszystkim  absolwentom przypominamy o:

-konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

-zachowaniu reżimu sanitarnego(utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką, materiałem lub przyłbicą).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent ma obowiązek zdezynfekować ręce, stolik z płynem do dezynfekcji będzie ustawiony przy wejściu do szkoły (od ul. Stolarskiej).

Obiór świadectw w późniejszym terminie będzie możliwy tylko po wcześniejszym, mailowym umówieniu się z sekretariatem uczniowskim (uczniowski@zsh.edu.pl).