Home » Aktualności » Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 9 z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, z dnia 19 listopada 2020 r. określającego organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Treść zarządzenia

Font Resize
Wysoki kontrast