Home » Aktualności » KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

W dniu 5 lipca 2021 roku  (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie uczniowskim od godziny 9.30 do godz.15.00  (odbiór tych dokumentów będzie możliwy także w następnych dniach w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie uczniowskim).

Ponadto wszyscy zdający mają dostęp do swoich wyników od 5 lipca br.  po zalogowaniu się w serwisie ZIU za pomocą otrzymanego od szkoły, podczas matur, loginu i hasła. Dodatkowo zdający mają możliwość zalogowania się do serwisu ZIU przy pomocy profilu zaufanego.

 

Przypominamy, że absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, ma dokładnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na złożenie pisemnego oświadczenia (pobierz) o tym, że zamierza przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Oświadczenie musi być złożone nie później niż do 12.07.2021 roku,  w gabinecie 113 (obok pokoju nauczycielskiego) w godzinach:

5 lipca:    9.30-15.30

6, 7, 8, 9, 12 lipca: 9.00-13.00

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku.

 

Wszystkim MATURZYSTOM  przypominamy o:

– konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

– zachowaniu reżimu sanitarnego  (utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent  ma obowiązek  zdezynfekować ręce, stoliki z płynem do dezynfekcji będą ustawione przy wejściu do szkoły.

Font Resize
Wysoki kontrast