Home » Aktualności » Wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych

Wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych

Uczniów, rodziców i nauczycieli prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami zawierającymi wytyczne GIS, MEiN i MZ, które od 1 września 2021 roku będą regulować funkcjonowanie Zespołu Szkół Handlowych.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZSH

Font Resize
Wysoki kontrast