Home » Aktualności » Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

W dniu 10 września 2021r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie uczniowskim od godz. 10.00.

Wszystkim absolwentom przypominamy o:

  • konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,
  • zachowaniu reżimu sanitarnego (utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent ma obowiązek zdezynfekować ręce, stolik z płynem do dezynfekcji jest ustawiony przy wejściu do szkoły.

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast