Home » Aktualności » Zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.  są organizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia u wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu pisemnej deklaracji o uczestnictwie.

Deklaracja

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast