Home » Aktualności » Organizacja zajęć dla klasy 3GBA

Organizacja zajęć dla klasy 3GBA

Informujemy, że klasa  3GBA realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej w dniu 24 listopada 2021 r z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast