Home » Aktualności » Organizacja zajęć dla klas 1PTH, 1PTL, 1PTP, 2PTC, 2PTH, 2PLA

Organizacja zajęć dla klas 1PTH, 1PTL, 1PTP, 2PTC, 2PTH, 2PLA

Informujemy,że klasy 1PTH, 1PTL, 1PTP, 2PTC, 2PTH, 2PLA realizują zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej od 23 listopada (włącznie) do 29 listopada (włącznie), z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast