Home » Aktualności » Organizacja zajęć dla klasy 2PBA

Organizacja zajęć dla klasy 2PBA

Informujemy, że od 6 grudnia 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku (włącznie) klasa 2PBA realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast