Home » Aktualności » Organizacja zajęć dla klasy 1PLB

Organizacja zajęć dla klasy 1PLB

Informujemy, że od 16 grudnia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku (włącznie) klasa 1PLB realizuje zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z ustalonym, dla zajęć odbywanych dotychczas w formie stacjonarnej, planem lekcji.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast