Home » Aktualności » Poprawa egzaminu maturalnego – wniosek i termin

Poprawa egzaminu maturalnego – wniosek i termin

Absolwent, który jest uprawniony  do przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie później niż do 12 lipca 2022 r. składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (wniosek_matura poprawkowa), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wniosek ten należy złożyć w pokoju 113 (pokój nauczycielski) w godz. 9.00-13.00.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast