Home » Aktualności » Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że od dnia 11 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia lekcyjne. Decyzja ta została podjęta, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi aby uczniowie pozostali w tym czasie w domu i nie przebywali w miejscach publicznych.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, uczniowie szkół branżowych jako młodociani pracownicy realizują stosunek pracy u pracodawcy także w dni nauki szkolnej. W sprawie ewentualnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy decyduje pracodawca.

Uczniowie klas technikum przebywający aktualnie na praktykach zawodowych, podlegają regulacjom tak jakby byli w szkole- tzn. ich zajęcia są zawieszone. Praktyki uczniowskie w wymiarze czasu praktyk zawieszonych zostaną uzupełnione w okresie późniejszym.

Uczniowie klas maturalnych, którzy są  osobami zagrożonymi ocenami niedostatecznymi na koniec roku, są zobowiązani do kontaktu mailowego z nauczycielami uczącymi i wykonywanie zadań przekazanych drogą mailową. Adres mailowy nauczycieli wg schematu:    imię.nazwisko@zsh.edu.pl

Wszyscy inni uczniowie mogą kontaktować się ze swoimi nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadkach potrzeby wsparcia psychologiczno- pedagogicznego należy kontaktować się drogą elektroniczną z pedagogiem lub psychologiem szkolnym na adres mailowy: pedagog@zsh.edu.pl

Administracja będzie  w tym czasie czynna dla petentów w godzinach 9.00- 13.00.

Biblioteka szkolna zostaje zamknięta i nie będzie dostępna dla uczniów.

W chwili kiedy zajęcia byłyby wznowione wszyscy uczniowie i słuchacze realizują obowiązki szkolne zgodnie z planem na dzień wznowienia.

 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.