Home » Aktualności » Komunikat z dnia 16 marca 2020r.-zasady funkcjonowania administracji Szkoły

Komunikat z dnia 16 marca 2020r.-zasady funkcjonowania administracji Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu informuje,
że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w związku z zagrożeniem epidemicznym, kontakt petentów z administracją Zespołu Szkół Handlowych odbywa się wyłącznie w godzinach od 9.00 do 13.00, za
pośrednictwem: telefonu nr 618659997 lub e-mail: szkola@zsh.edu.pl