Home » Aktualności » Aktualne zrządzenie dot. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie zdalnego nauczania