Home » Aktualności » Zmiana zarządzenia dot. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie zdalnego nauczania oraz zasad prowadzenia konsultacji indywidualnych.

Zmiana zarządzenia dot. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie zdalnego nauczania oraz zasad prowadzenia konsultacji indywidualnych.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH  Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU