Home » Aktualności » Zarządzenie dyrektora dotyczące m.in. wydawania świadectw oraz funkcjonowania administracji szkoły