Home » Aktualności » Informacja dotycząca rekrutacji

Informacja dotycząca rekrutacji

Osoby zakwalifikowane w danej szkole do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 powinny potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole można tego dokonać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 9.00 – 15.00.

Po w/w terminie osoba zakwalifikowana, która nie potwierdzi woli przyjścia do szkoły zostanie skreślona z listy kandydatów.

Od 19 sierpnia br osoby, które chcą ubiegać się o podjęcie nauki w naszej szkole mogą złożyć podanie o przyjęcie do Pana Dyrektora wraz z  oryginałami dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu ósmoklasisty). Termin rozpatrzenia wniosku zostanie wyznaczony indywidualnie.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić w następujący sposób:

Lista zakwalifikowanych

Lista niezakwalifikowanych