Home » Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Terminy składania wniosków o przyznanie ulgowych świadczeń socjalnych na wypoczynek oraz na zimę upływają odpowiednio w dniu:

  • 28 kwietnia każdego roku
  • 20 listopada każdego roku

Druki wniosków do pobrania poniżej

Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego na zimę 

Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego wypoczynkowego 

Wszystkie wpisy w: