Home » Liceum dla dorosłych » Rekrutacja – LOD

Rekrutacja – LOD

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą dla osób, które ukończyły 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły.
LOD jest szkołą dla absolwentów:

  • gimnazjum
  • 8-letniej szkoły podstawowej
  • branżowej szkoły I stopnia

Wymagane dokumenty:

  • podanie – pobierz
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia
  • 3 fotografie

Nasze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształci w formie zaocznej, co drugi weekend w soboty i niedziele.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą zostać przyjęci do klasy drugiej dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Weekendowy system nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych umożliwi łączenie nauki z pracą zawodową oraz uzyskanie, w okresie dwóch lat wykształcenia średniego (w przypadku pojęcia nauki w roku szkolnym 2020/2021).
Rok szkolny 2020/2021 będzie ostatnim rokiem, kiedy absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia będą mogli kształcić się według wyżej wymienionych, dotychczasowych zasad. Od roku szkolnego 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych będzie kształciło w cyklu czteroletnim.