Home » Rada rodziców

Rada rodziców

Informujemy, że następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 6 października 2020 roku godz. 16:45.

Adres e-mail Rady Rodziców:     rada.rodzicow@zsh.edu.pl

Prosimy o wpłacanie składek na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Handlowych,
Poznań 60-774, ul. Śniadeckich 54/58

nr konta:  74 1020 4027 0000 1302 0031 4104

w tytule prosimy wpisać:

składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast