Home » Kwalifikacyjne kursy zawodowe » Komunikaty KKZ

Komunikaty KKZ

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Pierwszy zjazd Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (LOD) – klasy LO3 oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych EKA.05 i EKA.07 odbędzie się 18/19 września 2021 roku.

W sobotę 18 września 2021 r. o godz. 7:15 rozpoczną się zajęcia w wyznaczonych salach:

  • Klasa LO3- sala 9
  • KKZ EKA.05 -sala 104
  • KKZ EKA.07- sala 107

Uwaga: sale mogą ulec zmianie.

W sobotę 18 września 2021 r. zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (LOD) – kl. LO3 będą odbywały się w godz. 7:15 – 14:30,
zajęcia kwalifikacyjnych kursów zawodowych EKA.05 i EKA.07 będą odbywały się w godz. 7:15 -17:20.

W niedzielę 19 września 2021 r. zajęcia LOD będą odbywały się w godzinach 7:15 – 14:30,
zajęcia kwalifikacyjnych kursów zawodowych EKA.05 i EKA.07 będą odbywały się w godzinach 7:15 – 15:45.

Kolejny zjazd Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kl. LO3 oraz KKZ EKA.05 i EKA.07 – 25 i 26 września 2021 r.

Szczegółowy plan zajęć oraz terminarz zjazdów na cały rok szkolny zostanie podany wkrótce.

Plan kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz harmonogram zjazdów KKZ w roku szkolnym 2021/2022  będzie dostępny na stronie internetowej szkoły po zalogowaniu oraz w gablotach na parterze między salą 7 i pokojem 8A.

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będzie dostępny bez logowania, na stronie internetowej szkoły (www.zsh.edu.pl) w zakładce Plany lekcji.

Jednocześnie informujemy uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, że na pierwszym zjeździe odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej.    

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast