Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej

Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej

Wartość projektu 792 413,00 PLN wartość dofinansowania 673 551,05 PLN.

    Wsparciem objęci zostali uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Celem projektu było podwyższenie atrakcyjności absolwenta Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne-branżowe w zakresie: języka obcego zawodowego, psychoterapii systemowej, rynku pracy, praktyk, umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, skutkujące wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założeniem własnej firmy.
Realizacja zajęć obejmowała:

 1. język angielski – 72 godz.
  • Moduł I Komunikacja
  • Moduł II Język angielski zawodowy
 2. przedsiębiorczość – 72 godz.
  • Moduł I – Postawy sprzyjające przedsiębiorczości
  • Moduł II – Ja jako pracownik
  • Moduł III – Zakładam własną firmę
 3. warsztaty z psychoterapeutą (2*6 godz.)
 4. warsztaty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy(2*6 godz.)
 5. warsztaty specjalistyczne z przedstawicielami pracodawców zgodnie z kształconym zawodem (6 godz.)
 6. warsztaty z przedstawicielem ZUS (3 godz.)
 7. warsztaty z przedstawicielem Urzędu Skarbowego (3 godz.)
 8. praktyki, w ramach których uczniowie otrzymują ubiór w zależności od kształconego zawodu oraz pokrycie kosztów przejazdu na praktykę na terenie miasta Poznania (bilet miesięczny).

Uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne m.in.

 • podręczniki do nauki języka,
 • podręczniki o tematyce związanej z zakładaniem własnej firmy
 • zestaw artykułów biurowych
 • Pendrive (nośnik danych)
 • dzienniczki praktyk itp.

Podczas wszystkich spotkań w ramach zajęć językowych i przedsiębiorczości uczniowie otrzymywali posiłek (bułka + napój + słodycze), a w ramach zajęć warsztatowych obiad.

Czas trwania projektu: 01.04.2009 r.- 31.03.2011 r.

Font Resize
Wysoki kontrast