Home » Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Szkoły dla młodzieży

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Drodzy Rodzice!

Bardzo się cieszymy, że przeglądacie naszą stronę internetową
i dziękujemy za zainteresowanie NASZĄ SZKOŁĄ.

W tym roku kończycie szkołę i musicie dokonać wyboru, gdzie chcielibyście kontynuować naukę i rozwijać swoje pasje.
Wiemy, że jest to trudna decyzja, dlatego chcemy Wam pomóc najlepiej jak potrafimy.

Mamy nadzieję, że oferta jaką dla WAS przygotowaliśmy, będzie odpowiadała Waszym oczekiwaniom i zainteresowaniom.

Na początek warto zapoznać się z zasadami rekrutacji, gdzie zawarty jest również harmonogram dotyczący naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021:

Ponieważ kandydat może wybrać maksymalnie 6 szkół według własnych preferencji, na stronie znajduje się oferta także innych placówek.
Po wybraniu szkół należy wypełnić wniosek:

Jeśli szkołą PIERWSZEGO WYBORU jest jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych, wniosek należy złożyć wybierając jeden z czterech sposobów w terminie  od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

 • w systemie NABÓR – zgodnie z instrukcją
 • przez przesłanie listem poleconym na adres szkoły PIERWSZEGO WYBORU – liczy się data wpływu do szkoły
 • dostarczenie do skrzynki podawczej w szkole PIERWSZEGO WYBORU – w godzinach od 8:00 do 15:00
 • w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres uczniowski@zsh.edu.pl lub szkola@zsh.edu.pl

(UWAGA: wniosek bez podpisu Rodzica nie może być przyjęty w szkole)

Jeśli już złożysz wniosek to ważne są dla Ciebie kolejne terminy, których przestrzeganie jest konieczne w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 1. Od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły
 2. Od 31 lipca 2020 r. (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 musisz uzupełnić wniosek i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru: zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie możesz również, jeśli chcesz, dokonać zmian we wniosku w zakresie wybranych szkół lub kierunków do których kandydujesz.
 3. 12 sierpnia 2020 r. szkoły podają do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 4. Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. szkoły wydają skierowania na badanie lekarskie (do lekarza medycyny pracy) kandydatom do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 5. Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 trzeba potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej)
  • zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy) zawierającego orzeczenie
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
   Wraz z oryginałami możesz złożyć 3 zdjęcia legitymacyjne.
 6. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Rekrutacja uzupełniająca:
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia!