Home » Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Statut Szkoły – wersja listopad 2022 r.

Do pobrania w pliku PDF

 

Zarządzenie obowiązujące od 1 września 2022 r. dotyczące wewnętrznych procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych.

Plik PDF do pobrania

 

Regulamin noszenia identyfikatorów szkolnych:

Plik PDF

 

 

 

 

 

 

 

Inne dokumenty zewnętrzne

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

6. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

7. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów