Home » Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Statut Szkoły.

Do pobrania w pliku PDF

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z dnia 28 marca 2022roku wprowadzające wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

Do pobrania w pliku PDF

 

Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Do pobrania w pliku PDF

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2021 r. wprowadzające wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

Do pobrania w pliku PDF

 

 

 

 

 

 

 

Inne dokumenty zewnętrzne

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

6. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

7. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast