Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie       SPRZEDAWCA      

Strona główna
informacje ogólne
o egzaminie
standardy
warunki zaliczenia
galeria
warto powtórzyć
idealny sprzedawca
slowniczek
przydatne linki
  FORMY SPRZEDAŻY    

Sprzedaż towarów w jednostkach handlowych odbywa się według:

a)       metod podstawowych, które dzielą się na:

-  tradycyjne

-  nowoczesne

b)    metod specjalnych

Metody specjalne uzupełniają ofertę handlową i tworzą dogodniejsze warunki obsługi klienta.

      Sprzedaż na zamówienie oszczędza czas klienta i wpływa na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy sprzedawcy oraz zwiększa obroty sklepu. Polega na tym, że, klient telefonicznie lub osobiście zamawia w sklepie określone towary i podaje termin ich odbioru.

Sprzedaż z dostawą do domu dotyczy towarów ciężkich i o dużej objętości, systematycznego zakupu pewnych towarów oraz sporadycznego zakupu w połączeniu ze sprzedażą na zamówienie. Większość sklepów sprzedających meble i ciężki zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego dostarcza te towary do mieszkania odbiorcy bezpłatnie, własnym transportem, wliczając poniesione koszty w marżę handlową. Ta metoda sprzedaży zachęca klientów do robienia zakupów w tych właśnie sklepach, ponieważ nie muszą się martwić o przewóz zakupionych towarów i ponosić dodatkowych kosztów związanych z transportem. Sprzedaż z dostawą do domu oszczędza czas i pieniądze konsumenta, a także zwiększa obroty towarowe sklepów. W związku z powyż­szym obserwuje się stopniowe rozszerzanie asortymentu objętego tą metodą sprzedaży. Część placówek handlowych świadczy również odpłatnie usługi transportowe.

Uciążliwość codziennych zakupów podstawowych artykułów spożywczych, np. mleka czy pieczywa, można wyeliminować, dostarczając je za dodatkową opłatą do mieszkań. Jest to szczególne udogodnienie dla osób chorych i matek opiekujących się małymi dziećmi. Również sklepy, stosując tę metodę sprzedaży, mają korzyści ekonomiczne - wzrost rentowności, lepsze wykorzystanie czasu pracy sprzedawcy.

Wyjątkowo wygodną metodą sprzedaży jest dla klientów sprzedaż na zamówienie telefoniczne z dostawą do domu o każdej porze dnia. Za dodatkową opłatą, przede wszystkim pokrywającą koszty transportu, klient w każdej chwili, bez wychodzenia z domu, może nabyć potrzebne towary. Metoda ta skraca czas zakupu do minimum (rozmowa telefoniczna), zwiększa także obroty sklepu.

Sprzedaż komisowa - to sprzedaż towaru oddanego w komis przez właściciela. Sklep, zwany komisantem, działa we własnym imieniu, ale na rachunek właściciela towaru, czyli komitenta, otrzymując za to prowizję komisową, ustaloną procentowo od ceny sprzedaży. Pomiędzy obu stronami, komisantem i komitentem, zostaje zawarta umowa komisowa, w której ustala się cenę sprzedaży. W komis można oddawać rzeczy nowe i używane, pochodzenia krajowego i zagranicznego. Artykuły żywnościowe oddane w komis powinny być w oryginalnych opakowaniach, Po sprzedaniu towaru oddanego w komis komitent otrzymuje za swój towar pieniądze. W przypadku nie sprzedania towaru oddanego w komis w ciągu 2 miesięcy obniża się jego cenę o 20%, chyba że klient wycofa go ze sprzedaży.

Sprzedaż ratalna odbywa się za pośrednictwem banków lub bezpośrednio w sklepie. Większość sklepów z towarami epizodycznego zakupu stosuje sprzedaż ratalną, załatwiając kredyt na miejscu, często bez poręczycieli. Kredytobiorca wpłaca ustaloną sumę (chociaż spotykamy sprzedaż ratalną bez pierwszej wpłaty) i podpisuje umowę kredytową, zobowiązując się do termino­wych spłat ustalonych rat, zwiększonych o odsetki. Korzyścią dla nabywców jest możliwość zakupu określonego towaru bez uprzedniego zgromadzenia odpo­wiedniej ilości pieniędzy wymaganej przy zakupach gotówkowych, natomiast sklepy prowadzące sprzedaż ratalną dokonują szybszej rotacji towarów, zwiększając tym samym zyski.

Sprzedaż artykułów używanych, najczęściej pochodzenia zagranicznego lub zakupionych od ludności, odbywa się m.in. w sklepach z odzieżą używaną i na targowiskach. Ta forma sprzedaży dotyczy głownie artykułów odzieżowych, które sprzedawcy muszą odświeżyć i wyprasować. Sprzedaż rzeczy używanych pozwala dokonywać zakupu osobom o niższych dochodach, np. zakup odzieży dla dzieci i młodzieży, które szybko z niej wyrastają. Sklepy z używaną odzieżą można spotkać na całym świecie.

Sprzedaż subskrypcyjna prowadzona jest bezpośrednio przez wydawnictwo lub za pośrednictwem księgarni. Subskrypcją objęte są najczęściej drogie i bardzo atrakcyjne książki, np.: encyklopedie, słowniki, albumy malarstwa. Subskrypcja daje klientom pewność otrzymania danej książki w pierwszej kolejności, a wydawnictwu środki na częściowe sfinansowanie kosztów wydania i możliwość oceny popytu. Nabywca wpłaca zaliczkę i otrzymuje talon subskryp­cyjny. Odbiór książki następuje drogą pocztową lub w wyznaczonej księgarni. Odbierając wydanie jednotomowe, dopłaca się resztę należności, w przypadku serii lub kilku tomów opłaca się należność za odbieraną pozycję, a rozliczenie zaliczki następuje przy ostatniej części.

Sprzedaż abonamentowa, zwana sprzedażą prenumeracyjną, dotyczy czaso­pism i dzienników. Prenumerator (klient) jednorazowo z góry wpłaca opłatę za pewien okres (rok, kwartał) i potem drogą pocztową otrzymuje gazety i czasopisma do domu lub miejsca pracy przez cały opłacony okres.

Przedsprzedaż polega na dokonaniu wpłaty części należności za określony towar, którego odbiór następuje w późniejszym terminie. Przykładem mogą być przedpłaty na samochody osobowe, sprzedawane przez dilerów zagranicznych firm w ramach kontyngentu bezcłowego.

Przeważająca część klientów jednostek handlu detalicznego - to konsumenci indywidualni, nabywający towar w niewielkich ilościach w celu zaspokojenia potrzeb własnych i swojej rodziny. Obok nich istnieją tzw. konsumenci zbiorowi, np.: przedsiębiorstwo, przedszkole, żłobek, szpital, urząd, instytucja, organi­zacja społeczna i inne. Dla nich stosuje się odmienną metodę obsługi. Sprzedaż konsumentom zbiorowym może być prowadzona bezpośrednio w jednostkach hurtowych lub w jednostkach handlu detalicznego. Odbiorca zbiorowy nabywa dużą ilość towarów potrzebnych do bieżącej konsumpcji, a także gromadzi materiały i surowce niezbędne do prowadzenia działalności. Konsument zbioro­wy najczęściej dokonuje zapłaty w formie bezgotówkowej - czekiem rozrachun­kowym lub przelewem bankowym. Na zakupione towary należy wystawić fakturę VAT lub rachunek, nie zawsze wystarczy paragon lub czek kasowy.

Akcje sprzedażowe są organizowane w związku z różnymi okolicznościami. Mogą być organizowane z okazji Dnia Dziecka, przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed świętami takimi, jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc itd.

Do akcji sprzedażowych zaliczamy:

-         kiermasze (szkolne, sportowe, cukiernicze, książki), targi i wystawy gospodarcze połączone ze sprzedażą, jarmarki (np. Dominikański),

-         festyny handlowe,

-         akcje dotyczące wyprzedaży towarów posezonowych lub przecenionych, np. sprzedaż przed sklepem na prowizorycznie urządzonych stołach sprzeda­żowych.

Wszelkiego rodzaju akcje sprzedażowe mają przede wszystkim zwiększyć obrót towarowy, umożliwić sprzedaż towarów trudno zbywalnych, posezono­wych, ukazać bogatą ofertę handlową w miejscach ogólnodostępnych (ulice, place, miejsca rekreacji) i promować towary nowe, mało znane szerokiemu od biorcy.

Sprzedaż na talony - niektóre przedsiębiorstwa handlowe sprzedają talony 0 określonej wartości różnym podmiotom. Pracownicy otrzymują je jako nagrodę rzeczową, od której nie muszą uiszczać podatku dochodowego, np. z okazji świąt. Posiadacz talonu może go zrealizować w określonym terminie i w jednostce handlu detalicznego, która talon wystawiła. Można dokonać zakupu towarów do wysokości kwoty określonej na talonie bądź ją przekroczyć. W tym drugim przypadku klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy należności w kasie sklepu.

 

 
 

[zakup towarów] [rozmieszczenie towarów] [obliczenia sklepowe] [obliczenia towarowe] [inwentaryzacja] [dokumentacja ksiegowa] [ceny i marże] [podatek VAT] [formy zapłaty] [dokumenty aplikacyjne] [prawo pracy] [pdof] [założenie firmy] [formy sprzedaży] [organizacja sprzedaży] [reklamacje] [podmioty gospodarcze]