Mój pierwszy biznes

Wartość projektu 384 360,00 zł a wartość dofinansowania 326 706 zł

    Wsparciem objętych zostało 144 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Projekt przewiduje realizację:
  • zajęć z przedsiębiorczości,
  • warsztatów z zakresu rynku pracy,
  • warsztatów specjalistycznych w zawodach technika handlowca, technika ekonomisty, technika hotelarstwa, technika logistyka,
  • praktyk u pracodawcy zgodnie z kształconym zawodem.

Cel projektu "Mój pierwszy biznes":
  • podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta TEH ZSH na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych, w przyszłości skutkujące wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założeniem własnej firmy,
  • wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne w zakresie danego zawodu oraz wzbogacenie wiedzy teoretycznej praktyką u pracodawców.
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.09.2008 r.- 31.05.2009 r.
Zrealizowano projekt...
Rozliczenie końcowe projektu...