Zamień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższanie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu

Wartość projektu 194 058,00 PLN

    Cel projektu:
  • podwyższenie kwalifikacji grupy 36 osób-słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu w zakresie komunikacji w języku angielskim,
  • wyposażenie uczestników projektu w umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim, rozwijanie zasobu słownictwa biznesowego w sytuacjach zawodowych, umiejętności negocjacji, prezentacji oraz udziału w spotkaniach biznesowych,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników projektu poprzez przełamywanie barier psychologicznych, utrudniających porozumiewanie w języku angielskim, wzrost pewności siebie w kontakcie z obcokrajowcem, wzrost samooceny,
  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez rozwijanie umiejętności pisania raportów w języku angielskim, prowadzenia rozmowy telefonicznej oraz zachowania się w różnych sytuacjach w miejscu pracy,
  • uświadomienie uczestnikom projektu korzyści płynących ze znajomości języka angielskiego i jego ciągłego doskonalenia-promowanie idei edukacji ustawicznej.

Czas trwania projektu: 1.09.2008 - 30.05.2010 r.
Zrealizowano projekt.