Pliki do pobrania - ważne informacje

Szkoła

        Akty prawne
       Statut Szkolny, Wewnątrzszkolny System Oceniana, Regulamin rekrutacji
        Kalendarz roku szkolnego 2018/2019.
       Szczegółowy kalendarz roku szkolengo. Imprezy szkolne, przerwy świąteczne, dni wolne, uroczystości, itp.
        Dyżury nauczycieli dla rodziców 2016/2017.
       Wykaz godzin dyżurowania nauczycieli.


Podręczniki i programy kształcenia - Szkoły dla Młodzieży

 

Szkolny zestaw podręczników - 2019/2020 - po gimnazjum 

Szkolny zestaw podręczników - 2019/2020 - po szkole podstawowej

Podręczniki dla nieuwzględnionych w wykazie zajęć edukacyjnych zostaną określone we wrześniu 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że do dnia 20 września 2019r. nauczyciele nie będą wymagać od uczniów jakichkolwiek podręczników bez względu na to czy są zamieszczone w wykazie czy też nie.
W dniach 12.09.2019 oraz 17.09.2019 wszyscy uczniowie będą mogli zakupić podręczniki na zorganizowanym przez szkołę kiermaszu nowych podręczników, a uczniowie klas ponadgimnazjalnych będą mogli także zaopatrzyć się na zorganizowanym przez szkołę kiermaszu używanych podręczników w dniach 9.09.2019 r. oraz 10.09.2019 r.

Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu


 

Szkolny zestaw podręczników - 2018/2019

  Szkolny zestaw podręczników - 2017/2018
  Szkolny zestaw podręczników - 2016/2017
        Szkolny zestaw podręczników - 2015/2016
       
 

Programy kształcenia dla klas pierwszych od roku szkolnego 2012/2013
 XXXI Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

      
Programy kształcenia dla IV Liceum Profilowanego
        Programy kształcenia dla Technikum Ekonomiczno - Handlowego
        Programy kształcenia dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4


Słuchacze

        Wniosek o skierowanie słuchacza na praktykę zawodową.
       przez Szkołę
        Wniosek o realizację praktyki zawodowej.
       w zakładzie pracy wskazanym przez słuchacza
        Karta oceny praktyki PDF. (Wersja Word)
       Wzór karty oceny praktyki słuchacza ZSH
        Strona tytułowa dla prac kontrolnych - aktualizacja wrzesień 2013.
         


Podręczniki i programy kształcenia - Szkoły dla Dorosłych

        Szkolny zestaw podręczników (uaktualnienie - lipiec 2017)
      


Nauczyciele

        Druk rozliczenia godzin ponadwymiarowych w szkołach młodzieżowych.
       Wzór dla nauczycieli szkół dla młodzieży.
        Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego na zimę.
       Wzór do wypełnienia. Tremin składania 20 listopada.
        Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego wypoczynkowego.
       Wzór do wypełnienia. Termin składania 30 kwietnia.