Kierunki kształcenia

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Czas trwania nauki: 2 lata

Absolwent w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany:
do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego. Znajdzie też zatrudnienie w komórkach finansowo-księgowych we wszystkich sektorach gospodarki rynkowej.


TECHNIK ADMINISTRACJI

Czas trwania nauki: 2 lata

Absolwenci kierunku technik administracji będą przygotowani:
do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w komórkach administracji podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.


Szkolny zestaw podręczników.