Terminarz praktyk 2018/2019

 


Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4

Kursy kwalifikacyjne

Termin Liczba
tygodni
Oddziały
 handlowiec   ekonomista   hotelarstwa   organizacji 
reklamy 

logistyk, spedytor,
eksploatacji portów i terminali,
lotniskowych służb operacyjnych 

obsługi
turystyki 
 SP, Kursy
I semestr
01.10-28.10.2018 r. 4
  T3H  
   
29.10-25.11.2018 r. 4  
  T3R  T3K-logistyk T3H   
26.11-23.12.2018 r. 4 T3A       

T3T
 
II semestr
28.01-24.02.2019 r. 4

T3C, T3D 
  T3D-spedytor

 
25.02-10.03.2019 r. 2   2TC       
  
25.02-24.03.2019 r. 4     T2H   T3L-logistyk/
lotniskowych służb operacyjnych 

     

25.03-28.04.2019 r.
przerwa św. 18.04-23.04

4    
  T3P-eksploatacji portów i terminali      
04.03-17.03.2019 r. 2             AU.36
04.04-17.03.2019 r. 2             AU.65

 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizują praktyki w następujące dni tygodnia:

Klasa B1A - poniedziałek i czwartek          

Klasa B2A - poniedziałek i środa           

Klasa Z3A - wtorek, czwartek i piątek