Podręczniki i programy kształcenia - Szkoły dla Młodzieży

Rok szkolny 2015 / 2016 (uaktualniony - wrzesień 2015)

        Szkolny zestaw podręczników dla wszystkich rodzajów szkół - zbiorczy..

Rok szkolny 2014 / 2015

        Szkolny zestaw podręczników dla wszystkich rodzajów szkół - zbiorczy..

Rok szkolny 2013 / 2014

        Szkolny zestaw podręczników dla wszystkich rodzajów szkół - zbiorczy..

Rok szkolny 2012 / 2013

        Szkolny zestaw podręczników dla wszystkich rodzajów szkół - zbiorczy..


Rok szkolny 2011 / 2012

        Szkolny zestaw podręczników dla IV Liceum Profilowanego.
        Szkolny zestaw podręczników dla Technikum Ekonomiczno - Handlowego.
        Szkolny zestaw podręczników dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4.