Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy

 

Wartość projektu 1 237 500,00 PLN wartość dofinansowania 1 064 250,00 PLN.

Celem projektu było:
dostosowanie edukacji 360 uczniów Zespołu Szkół Handlowych do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy poprzez zainteresowanie pracodawców procesem kształcenia przyszłych pracowników oraz wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania
.

Cele szczegółowe:
 1. skrócenie drogi pomiędzy teorią, a praktyką,
 2. przygotowanie zawodowe w celu poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 3. zastosowanie języka obcego i matematyki w firmie,
 4. doskonalenie umiejętności w korzystaniu z narzędzi informatycznych i multimedialnych,
 5. zwiększanie motywacji i zaangażowania w pracę,
 6. wyrównywanie szans edukacyjnych
 7. rozwijanie zainteresowań i zdolności,
 8. przygotowanie do egzaminów:  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego.

Uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne m.in.
 • podręczniki do nauki języka, i obsługi komputera
 • podręczniki o tematyce związanej z zakładaniem własnej firmy
 • zestaw artykułów biurowych
 • Pendrive (nośnik danych)

Podczas wszystkich spotkań w ramach zajęć językowych, komputerowych uczniowie otrzymywali posiłek (bułka + napój + słodycze).

Czas trwania projektu: 01.12.2010 r.- 30.11.2012 r.

 

Informacja o realizacji projektu:
Czerwiec 2011

W Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu od 1 grudnia 2010 roku realizowany jest projekt: "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy". Celem tego projektu jest dostosowanie edukacji w szkole do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy. Obecnie w projekcie bierze udział 180 uczniów, w tym 170 kształcących się na technika w specjalnościach: handlowiec, ekonomista, hotelarz, logistyk, obsługa turystyczna, reklama oraz 10 uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca. Uczniowie ci są podzieleni na 19 grup i zakończą swoje zajęcia 30 listopada 2011 roku. W grupy od 1 do 17 mają do zrealizowania 86 godzin zajęć i warsztatów, a w grupy 18 i 19 aż 96 godzin zajęć. Natomiast realizacja zajęć w poszczególnych grupach przebiega następująco:

a) w grupach od 1 do 7 "Liczymy z pracodawcą" zostały zrealizowane moduły:

- symulacja działalności firmy,
- obsługa programu komputerowego,
razem 40 godzin zajęć oraz 12 godzin warsztatów u pracodawców.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- matematyka w ekonomii,
- warsztaty wykorzystujące platformę edukacyjną,
razem 34 godzin zajęć.

b) w grupach od 8 do 14 "Zawodowy paszport językowy" został zrealizowany moduł:

- język angielski General,
razem 40 godzin zajęć oraz 16 godzin wycieczek i część warsztatów językowych.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- język angielski Business English,
- część warsztatów językowych,
razem 30 godzin zajęć.

c) w grupie 15 "Zawodowy paszport językowy" został zrealizowany moduł:

- Deutsch im Alltag,
razem 40 godzin zajęć oraz 16 godzin wycieczek i część warsztatów językowych.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- Wirtschaftsdeutsch,
- część warsztatów językowych,
razem 30 godzin zajęć.

d) w grupach od 16 do 17 "Key English Test" został zrealizowany moduł:

- język angielski General,
razem 40 godzin zajęć oraz 6 godzin wycieczek i warsztatów językowych.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- przygotowanie do egzaminu KET,
- język angielski Business English,
razem 40 godzin zajęć i egzamin.

e) w grupach od 18 do 19 "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy" zostały zrealizowane moduły z ECDL'a:

- I - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
- II - Użytkowanie komputerów;
- III - Przetwarzanie tekstów;
- IV - Arkusze kalkulacyjne;
- VI - Grafika menedżerska i prezentacyjna;
razem 60 godzin zajęć.
Pozostają do zrealizowania moduły z ECDL'a:
- V - Bazy danych;
- VII - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja;
razem 36 godzin zajęć i egzamin.

W ramach każdego modułu uczniowie pisali testy sprawdzające zdobyte umiejętności i stopień opanowania wiedzy oraz ankietę ewaluacyjną. Testy pozwały prowadzącym zajęcia, tak je modyfikować i dostosowywać by zwiększać efektywność procesu kształcenia. Natomiast ankiety ewaluacyjne pozwalają na poznanie oczekiwań uczniów w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizowanej tematyki, co jest szczególnie ważne, gdyż w ramach tego projektu od 1 grudnia 2011 roku będzie kształcona następna grupa 180 uczniów i będzie ona przechodziła ten sam cykl zajęć pozalekcyjnych i warsztatów.

Poza tym we wszystkich grupach od 1 do 19 zostały zrealizowane warsztaty:

- z przedstawicielem PSP i PS - 3 godziny,
- z doradcą zawodowym - 3 godziny,
- w urzędzie pracy - 3 godziny,
razem 9 godzin.

 

Poznań, dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Informacja o realizacji projektu:
Czerwiec 2012

W Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu od 1 grudnia 2010 roku realizowany jest projekt: "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy". Celem tego projektu jest dostosowanie edukacji w szkole do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy.
Pierwsza grupa 180 uczniów miała zajęcia od 1 grudnia 2010 roku do 30 listopada 2011 roku i wszyscy je ukończyli.
Obecnie w projekcie od 1 grudnia 2011 bierze udział druga grupa 180 uczniów, w tym 170 kształcących się na technika w specjalnościach: handlowiec, ekonomista, hotelarz, logistyk, obsługa turystyczna, reklama oraz 10 uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca. Uczniowie ci są podzieleni na 19 grup i zakończą swoje zajęcia 30 listopada 2012 roku. W grupy od 1 do 17 mają do zrealizowania 86 godzin zajęć i warsztatów, a w grupy 18 i 19 aż 96 godzin zajęć. Natomiast realizacja zajęć w poszczególnych grupach przebiega następująco:
a) w grupach od 1 do 7 "Liczymy z pracodawcą" zostały zrealizowane moduły:

- symulacja działalności firmy,
- obsługa programu komputerowego,
razem 40 godzin zajęć oraz 12 godzin warsztatów u pracodawców.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- matematyka w ekonomii,
- warsztaty wykorzystujące platformę edukacyjną,
razem 34 godzin zajęć.

b) w grupach od 8 do 14 "Zawodowy paszport językowy" został zrealizowany moduł:

- język angielski General,
razem 40 godzin zajęć oraz 16 godzin wycieczek i część warsztatów językowych.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- język angielski Business English,
- część warsztatów językowych,
razem 30 godzin zajęć.

c) w grupie 15 "Zawodowy paszport językowy" został zrealizowany moduł:

- Deutsch im Alltag,
razem 40 godzin zajęć oraz 16 godzin wycieczek i część warsztatów językowych.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- Wirtschaftsdeutsch,
- część warsztatów językowych,
razem 30 godzin zajęć.

d) w grupach od 16 do 17 "Key English Test" został zrealizowany moduł:

- język angielski General,
razem 40 godzin zajęć oraz 6 godzin wycieczek i warsztatów językowych.
Pozostają do zrealizowania moduły:
- przygotowanie do egzaminu KET,
- język angielski Business English,
razem 40 godzin zajęć i egzamin.

e) w grupach od 18 do 19 "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy" zostały zrealizowane moduły z ECDL'a:

- I - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
- II - Użytkowanie komputerów;
- III - Przetwarzanie tekstów;
- IV - Arkusze kalkulacyjne;
- VI - Grafika menedżerska i prezentacyjna;
razem 60 godzin zajęć.
Pozostają do zrealizowania moduły z ECDL'a:
- V - Bazy danych;
- VII - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja;
razem 36 godzin zajęć i egzamin.

W ramach każdego modułu uczniowie pisali testy sprawdzające zdobyte umiejętności i stopień opanowania wiedzy oraz ankietę ewaluacyjną. Testy pozwały prowadzącym zajęcia, tak je modyfikować i dostosowywać by zwiększać efektywność procesu kształcenia. Natomiast ankiety ewaluacyjne pozwalają na poznanie oczekiwań uczniów w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizowanej tematyki, co jest szczególnie ważne, gdyż w ramach tego projektu od 1 grudnia 2011 roku będzie kształcona następna grupa 180 uczniów i będzie ona przechodziła ten sam cykl zajęć pozalekcyjnych i warsztatów.
Poza tym we wszystkich grupach od 1 do 19 zostały zrealizowane warsztaty:
- z przedstawicielem PSP i PS - 3 godziny,
- z doradcą zawodowym - 3 godziny,
- w urzędzie pracy - 3 godziny,
razem 9 godzin.

Poznań, dnia 31 sierpnia 2012 roku.