Kształcenie w XXXI Liceum

W klasach liceum nauka trwa 3 lata na podbudowie gimnazjum
lub 4 lata na podbudowie szkoły podstawowej


Klasa: "Pożarnicza"

Oddział zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym zwany dalej oddziałem ratowniczo-pożarniczym skierowany jest do młodych ludzi cechujących się dobrą sprawnością fizyczną, chętnych do działania i mających świadomość odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa narodowego.

W toku nauki będziesz doskonalić swoją wytrzymałość fizyczną poprzez zajęcia lekkoatletyczne, technikę pływania stylami sportowymi i ratowniczymi oraz testy sprawnościowe. Nabędziesz także wiedzę między innymi z zakresu obrony cywilnej. 

W całym cyklu kształcenia rozszerzeniu ulegną zajęcia z: przysposobienia obronnego, fizyki, biologii, chemii oraz wychowania fizycznego.

Jako absolwent szkoły, oprócz kończącego edukację egzaminu maturalnego, będziesz posiadać niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze urzędnika obrony cywilnej, dodatkowo będą wyposażeni w umiejętności ratowniczo-pożarnicze. 


Klasa "Policyjna"

Oddział porządku publicznego zwany popularnie "policyjnym", pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji jest ofertą skierowaną do młodych ludzi cechujących się wysoką kulturą osobistą, dobrą sprawnością fizyczną oraz tych, którzy chcieliby przygotować się do pracy w służbach porządku publicznego (policja, ochrona itp.).

W toku nauki będziesz doskonalić swoją sprawność fizyczną, umiejętność pływania (zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego) oraz poznawać podstawy samoobrony. Będą również uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych i obozach prowadzonych przez nauczycieli i policjantów.

Oprócz ogólnego wykształcenia jako absolwent tej klasy będziesz przygotowany do podjęcia nauki w szkołach policyjnych (przygotowanie do egzaminów), szkołach ochroniarskich oraz innych wymagających wysokiej sprawności fizycznej (będą mieli również możliwość uzyskania certyfikatu I stopnia z zakresu ochrony).

Ukończenie klasy nie gwarantuje pracy w policji, ale jako absolwent zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą mu na związanie swojej dalszej drogi zawodowej z policją. 


Klasa "Usług kosmetycznych"

Klasa kosmetyczna dedykowana jest uczniom, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia w kierunku kosmetologii, stylizacji i wizażu oraz chcieliby swoją przyszłość związać z branżą kosmetyczną.

Program nauczania pozwoli absolwentom tego kierunku skuteczniej starać się o pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sklepach czy firmach kosmetycznych. 

Uczeń może zostać specjalistą, który wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, a także pozyskuje informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce. Zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być rozwijane na studiach stosownie do indywidualnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji.