Kierunki kształcenia w technikum dla młodzieży

  • Cykl kształcenia w technikum obejmuje
    4 lata dla uczniów po gimnazjum
    lub 5 lat dla uczniów po szkole podstawowej
  • Nauka dwóch języków obcych - język wiodący jest kontynuacją języka (angielski lub niemiecki)

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK REKLAMY

TECHNIK SPEDYTOR - spedycja międzynarodowa

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - klasa celna

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH