Formy kształcenia

zaoczna: zajęcia w soboty i niedziele w co drugi weekend