Egzamin maturalny

Absolwenci ZSH z lat ubiegłych mogą składać deklaracje maturalne w pokoju nr 113 (pokój nauczycielski) w:

  • poniedziałek godz. 14.00-19.00
  • środa godz. 7.00-13.00
  • piątek godz. 7.00-13.00.

 

Terminy złożenia deklaracji maturalnych:
- uczniowie klas maturalnych składają deklarację wstępną do 1 października 2018 roku,
- absolwenci składają deklarację maturalną do 7 lutego 2019 roku.

 

Wzory deklaracji maturalnych:

- dla ucznia klasy maturalnej oraz absolwenta przystępującego do "nowej" formuły egzaminu: wzór 1a_n

- dla absolwenta ZSH, który przystępuje do "starej" formuły egzaminu: wzór 1d_S

 

Maturzysto!

Zapoznaj się z:

- harmonogramem matur

- komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2018 roku

- komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

- tablice matematyczne ("nowa" formuła egzaminu)

- wybrane wzory i stałe fizykochemiczne ("nowa" formuła egzaminu)

 

 

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,5096,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2018_2019.htm