Rekrutacja - LO dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą dla osób, które ukończyły 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły.
LOD jest szkołą dla absolwentów:

  • gimnazjum
  • 8-letniej szkoły podstawowej
  • zasadniczej szkoły zawodowej

Wymagane dokumenty:

  • podanie - pobierz
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • 3 fotografie