Home » Articles posted by Grzegorz T.

Author Archives: Grzegorz T.

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r.

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 23 października 2020 roku

Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 23 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu zmieniające zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 19 października 2020 r. określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Treść Zarządzenia Nr 6

Przygoda Jeżyka

„Przygoda Jeżyka” wydanie książeczki zilustrowanej i napisanej przez uczniów ZSH

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych w ZSH – konkursy dla uczniów odbyły się 11.02

Szkolenie dla dzieci

Uczniowie ZSH szkolili dzieci z SP z ochrony danych, zpobiegania przemocy i pierwszej pomocy

Wyróżnienie dla uczniów w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Dnia 1.10 uczniowie z grupy projektowej z klas l3a i l3b uczestniczyli w Konferencji inaugurującej X Edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa ” w Rojowie. – wpis na stronie UODO

Nasi uczniowie zaprezentowali działania, które zrealizowaliśmy w ramach programu oraz otrzymali wyróżnienie za napisanie bajki dla dzieci „Przygody Jeżyka„.

Umowa z Liceum Wojskowym (LEPL) z Kutaisi

Dzisiaj nastąpiło zawarcie umowy o współpracy między Cadets Military Lyceum a Zespołem Szkół Handlowych. Dokument został podpisany przez dyrektora LEPL pułkownika Shalva Dzindzibadze oraz przez dyrektora ZSH pana Andrzeja Kaczmarka.

Umowa ta ma na celu pogłębienie przyszłej współpracy między stronami, realizację wspólnych projektów edukacyjnych i programów wymiany uczniowskiej.

Wyróżnienia w konkursie Nasz pomysł na ochronę środowiska

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasze absolwentki: Klaudia Nowak, Weronika Kudlak oraz Weronika Glińska otrzymały wyróżnienie w konkursie pt. „Nasz pomysł na ochronę środowiska”, organizowanym przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Laureatki wraz z opiekunem – panią Katarzyną Kraszkiewicz- Zielińską zostały uhonorowane na gali, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 7 czerwca 2019 roku. Oprócz ciekawych nagród i dyplomów, reprezentacja naszej szkoły wróciła do nas z sadzonką drzewa. Grab odnalazł swoje miejsce przed budynkiem ZSH.
Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za wyniki egzaminu maturalnego!

Finalista Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Wielki sukces!
Adrian Balcerek z T2H został finalistą Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej! Wielkie brawa dla niego. Z całej Polski startowało około 700 osób, a Adrian znalazł się na 17 miejscu. Już będąc w klasie drugiej otrzymał zwolnienie z egzaminu zawodowego teoretycznego.
Dziękujemy Pani prof. Dorocie Banaszak za przygotowanie ucznia.