Home » Articles posted by Klaudia K.

Author Archives: Klaudia K.

Wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych

W dniu 8 września 2023r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie dyrektora w godz. 9.00-14.00

Wszystkim absolwentom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Zebrania z rodzicami

W dniu 12 września 2023 r (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami – harmonogram  (uwaga zmiany)

W tym dniu zajęcia odbywają się według wersji A planu (30 min).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniu 4 września 2023 roku, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zebranie Rady Pedagogicznej

W dniu 1 września 2023 roku o godzinie 9.00 w auli szkoły odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Termin składania wniosków o egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Absolwent, który jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, nie później niż do 14 lipca 2023r. (piątek) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (wniosek_matura poprawkowa), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wniosek ten należy złożyć w pokoju 113 (pokój nauczycielski) w godz. 9.00-13.00.

Uwaga!

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

Wyniki egzaminu maturalnego

W dniu 7 lipca 2023r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie dyrektora w godzinach 11.00-14.00. Odbiór wyników jest możliwy w kolejnych dniach, w godzinach 9.00- 12.00,  w sekretariacie (pokój 21).

Wszystkim absolwentom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Zajęcia dodatkowe z matematyki podczas wakacji

Harmonogram zajęć

Organizacja zajęć w dniach 20-23.06.2023

Organizacja zajęć:

  • w dniu 20 czerwca 2023 (wtorek) zajęcia odbywają się zgodnie z wersją A (30 min.)
  • w dniu 21 czerwca 2023 (środa) zajęcia odbywają się zgodnie z wersją A (30 min.)
  • w dniu 23 czerwca 2023 – zakończenie roku szkolnego – harmonogram

Organizacja zajęć w dniu 18 maja 2023

W dniu 18 maja 2023 (czwartek)odbędą się zebrania z rodzicami według harmonogramu.

W tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z wersją A planu (30 min).

Zakończenie roku dla klas czwartych

W dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w auli szkoły odbędzie się zakończenie roku dla klas czwartych XXXI Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Ekonomiczno – Handlowego według załączonego planu

komunikat_zakonczenie4teh