Home » Aktualności » Informacja w sprawie przyjęcia do szkoły

Informacja w sprawie przyjęcia do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu uprzejmie informuje, że w związku z bardzo dużą liczbą wniosków o przyjęcie do szkół dla młodzieży Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, wnioski są rozpoznawane odpowiednio dla zwalnianych miejsc, a kandydaci i ich rodzice, których przedmiotowe wnioski zostają rozpatrzone pozytywnie, są indywidualnie, drogą telefoniczną, informowani o podjętej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet uczniów szkół Zespołu Szkół Handlowych.

O braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydaci i ich rodzice nie są informowani.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu