Home » Aktualności » Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

W dniu 9 września 2022r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie dyrektora od godz. 11.00-15.00

Wszystkim absolwentom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.