Home » Aktualności » Organizacja pracy w dniu 14 października 2022 r.

Organizacja pracy w dniu 14 października 2022 r.

Dzień  14 października 2022 r (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.