Home » Rada Rodziców 2022/23 » Wybory Prezydium Rady Rodziców

Wybory Prezydium Rady Rodziców

Dnia 20 września 2022r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym podsumowano działanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 oraz wybrano nowy skład Rady.

Wpłaty w roku szkolnym 2021/2022 wyniosły 44.079,41 zł.

Wydatki 70.585,22 zł

Różnica 26.505,81 zł została wydatkowana z niewykorzystanych wpłat z lat ubiegłych.

Podstawowe wydatki RR w roku szkolnym 2021/2022:

  • Dotacje na imprezy szkolne (Ślubowanie klas mundurowych, Dzień Edukacji, Dzień Sportu, Zakończenie roku szkolnego …) 11.880,05 zł
  • Dotacje na wycieczki: 1.336,50 zł
  • Nagrody dla uczniów (Wspólne wyjście do kina) 10.236,00 zł
  • Pomoc dla uczniów (Identyfikatory, materiały plastyczne …) 25.587,59 zł
  • Pomoc dla szkoły (Działania patriotyczne, Targi edukacyjne, …) 2.354,78 zł
  • Inne koszty (Wydruk arkuszy na próbny egzamin maturalny, prowadzenie konta, księgowość, paczka dla dziecka z Domu Dziecka, program do rozliczania PIT, wiązanki na Święto Zmarłych…) 19.190,30 zł