Home » Rada Rodziców 2022/23 » Spotkanie RR – Listopad

Spotkanie RR – Listopad

Podsumowano akcję „Kawa na ławę” i podjęto decyzję o terminie kolejnej akcji w dniu 3 stycznia 2023r.

Podjęto decyzję o akcji „Nie dyskryminujemy – POMAGAMY”, która będzie polegała na zbiórce środków higieny osobistej (podpaski, tampony, wkładki) na potrzeby uczennic naszej szkoły. Akcja ta jest odpowiedzią na ogólnopolską „Akcja menstruacja” walcząca z ubóstwem menstruacyjnym.

Poruszono temat mLegitymacji i podjęto decyzje o wyjaśnieniu niejasności w zakresie możliwości stosowania mLegitymacji jako zamiennika tradycyjnej legitymacji szkolnej.

RR podjęła decyzję o dofinansowaniu wyjścia na strzelnicę dla klasy L2B.